Bieszczadzkie Towarzystwo Folkowe

Bieszczadzkie Towarzystwo Folkowe "Bojkowiana" w Ustrzykach Dolnych zostało zarejestrowane 29.06.2001r.

 

Priorytetowym celem, obranym przez BTF "Bojkowiana", jest promocja regionu oraz aktywizacja społeczna i gospodarcza jak największej liczby wsi bieszczadzkich, ukazanie ich mieszkańcom sposobów i możliwości dodatkowego zarobkowania odbudowując przy tym i zachowując dziedzictwo kulturowego regionu.

Projekty wdrażane przez BTF zakładają wskrzeszanie i upowszechnianie tradycyjnych zawodów (tkactwo, ciesielstwo, wikliniarstwo), kuchni regionalnej i miejscowych tańców i obrzędów ludowych w ramach prowadzonych warsztatów tematycznych. Realizacja tych projektów opiera się na współpracy z przygranicznymi terenami Ukrainy i czerpaniu wzorów z bogactwa zachowanej tam wspólnej kultury Bojków

BTF "Bojkowiana" jest członkiem Grupy Partnerskiej "ZIELONE BIESZCZADY", zrzeszającej kilkadziesiąt instytucji działających w Bieszczadach na rzecz rozwoju lokalnego, realizującej wspólny projekt międzynarodowego szlaku dziedzictwa "Zielony Rower. Greenway Karpaty Wschodnie"