BOJKOWIANA to impreza pomyślana jako spotkanie zespołów ludowych i folkowych, których twórczość swoimi korzeniami tkwi w kulturze Karpat. Nie ma być kolejnym festiwalem czy przeglądem zespołów ludowych, raczej ludowo - folkową zabawą. W całym wymiarze ma nawiązywać do tradycji ziemi bieszczadzkiej, którą przez wieki zamieszkiwali górale ruscy - Bojkowie. W Polsce brak jest podobnej do Watry Łemkowskiej imprezy, która nawiązywałaby do folkloru, zwyczajów i kultury Bojków. Dlatego też jej założeniem jest nie tylko prezentacja zespołów i twórców ludowych czy folkowych, ale przypomnienie dawnego rękodzieła, obyczajów, tradycji tych ziem. Na imprezie przewiduje się różnego rodzaju stoiska: tkanina, rzeźba, wyroby rękodzielnicze, kuchnia regionalna. Organizatorzy chcą również zapraszać zespoły z Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. Założenia artystyczne nie wykluczają prezentacji innych ciekawych i oryginalnych grup twórczych, których występ mógłby wnieść więcej kolorytu i urozmaicił ofertę programową.

Impreza odbyła się już dwukrotnie w roku 2000 (lipiec i sierpień) ciesząc się wielkim powodzeniem mieszkańców Ustrzyk i turystów. Dotychczas wystąpiły na ''Bojkowianie'' takie zespoły jak: ''Orkiestra p.w. św. Mikołaja'', ''Polechońka'', ''Zbyrcok'', ''Osławiany''.
Organizacja ''Bojkowiany'' w Ustrzykach Dolnych nie jest przypadkiem. Od lat bowiem odbywają się tu imprezy, których założeniem jest prezentacja zespołów ludowych i folkowych. Od 1991 r. występują tu często zespoły z przygranicznych terenów Ukrainy, a miejscowe grupy składają im często rewizyty. W 1993 r. Ustrzycki Dom Kultury był organizatorem Festiwalu Kultury Karpackiej, podczas którego wystąpiły zespoły ludowe z Ukrainy, Węgier, Rumunii i Polski. W Ustrzykach działa też od kilku lat zespół ''Polechońka'', wokół którego powstało liczne środowisko folkowe. Jesienią 2000 r. zawiązało się Bieszczadzkie Towarzystwo Folkowe, które właśnie od tej imprezy przyjęło nazwę ''BOJKOWIANA''.
zasięg imprezy - międzynarodowy
cykliczność - raz w roku
 

© Magdalena Bielówka 2001 & WRB